Kehtna kutsehariduskeskus

Kehtna kutsehariduskeskus

Kehtna Kutsehariduskeskus tagab kutseõppe taseme-, ümber- ja täiendusõppijaile kvaliteetse õpikeskkonna ja loob kooli õppevaldkondades õppijaile elukestva õppe võimalused.Kehtna Kutsehariduskeskus on positsioneerunud Eestis ja rahvusvaheliselt uuenduslikke õppemetoodikaid ja didaktikaid pakkuva koolina ning tunnustatud taseme-, ümber- ja täiendusõppekeskusena.

Jätkusuutliku õppe alustaladeks on efektiivne ja optimaalne õppemetoodika ja –korraldus, õppijat toetav tugitegevuste võrgustik elukestva õppe ajastul, kaasaegne ja pidevas arengus õpitaristu ning kvalifitseeritud ja motiveeritud õppe- ja tugipersonal. Koolis antav haridus on kvaliteetne ja õppijatele võimetekohane, tagades neile nii isikliku kui ka tööalase toimetuleku erinevatel eluperioodidel, ning on töömaailma vajadustest lähtuv.