Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamjanduskool on Eesti Aleksandrikooli järglane ning alustas Olustveres tegevust 1920.aastal. Tegemist on mõisakooliga, kellel on oma õppetalu 630 ha haritava maaga, oma õppetööstus toiduainete tootmiseks ning kooli hallata on Olustvere mõisakompleks. Seda kõike kasutatakse õppijate esmaseks praktiliseks väljaõppeks.

Õppijad saavad kooli poolt loodud töökeskkonnas esmase praktilise väljaõppe ning töökogemused: nii õpitakse mõisas turistide teenindamist, õppetööstus-sööklas jookide, liha-, pagari-, aedvilja- ja piimatoodete ning erinevate roogade valmistamist ja serveerimist, mõisa kodades keraamiliste, klaas- ja tekstiilesemete valmistamist, õppetalus maaharimist jt põllumajandustöid ning saadakse kogemused toodangu müümisest.

Vaata Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli virtuaaltuuri.